Նախագծում և տեղադրում

Մեր ինժիներական հմուտ կազմը կատարում է տեղադրում և մոնտաժային աշխատանքներ:
Կատարում ենք նաև նախագծումներ և չափումներ, որոնք օգնում են կատարել անսխալ մոնտաժային աշխատանքներ և զերծ մնալ լուրջ խնդիրներից:
Մոնտաժային աշխատանքները ներառում են Պահուստի ավտոմատ համակարգի տեղադրում և համապատասխան մալուխներով անհրաժեշտ միացումների կատարում:
Տարիներ շարունակ Յունիմայն ընկերության տեխնիկական բաժնի աշխատակիցները կատարելով նախագծում, տեղադրում, մոնտաժում, սպասարկում հմտացել են իրենց գործում: Տարիների փորձի շնորհիվ մեր աշխատակիցները կատարում են բոլոր աշխատանքները հնարավորինս սեղմ ժամկետներում և անսխալ: