Սպասարկում

Յունիմայն ընկերությունը կատարում է նաև պրոֆիլակտիկ սպասարկման աշխատանքներ:
Գեներատորները, ինչպես ցանկացած այլ տեխնիկա, պահանջում են պարբերական սպասարկման աշխատանքներ:
Ստորև ներկայացնում ենք պահանջվող աշխատանքները, որոնք պետք է կատարվել տարեկան 2 անգամ , որպիսզի խուսափենք գեներատորների խափանումից:

Շարժիչի յուղի մակարդակի ստուգում
Յուղի փոխում
Շարժիչի աշխատանքի ընթացքում յուղի ճնշման ստուգում
Ջրի հովացուցիչի աշխատանքի ստուգում
Զտիչների յուրաքանչյուր միավորի ստուգում և մաքրում
Մարտկոցի լարումների և միացման տեղերի ամրության ստուգում
Շարժիչի աշխատանքի ընթացքում ջրի (անտիֆրիզի), վառելիքի և յուղի արտահոսքի առկայության ստուգում
Ստուգվում է բեռնվածությունը անխափան աշխատանքն ապահովելու համար
Ավտոմատ անջատիչի աշխատանքի ստուգում և կարգաբերում` ցանց-սպառիչ, գեներատոր-սպառիչ ռեժիմներում
Տարին մեկ անգամ ձմեռնամուտին անհրաժեշտ է փոխարինել անտիֆրիզը:
Ստուգվում է վառելիքը փոշիացնող սարքի (ինժեկտորի) աշխատանքը և անհրաժեշտության դեպքում կարգաբերվում